Polityka Cookies


• Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?
Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą
strony, która stworzyła plik cookie, tj https://wizkistudio.com Strona internetowa nie ma dostępu
do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.
Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź
poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP" z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane
kontaktowe: numer telefonu +48 793 506 775 adres e-mail: contact@wizkistudio.com w związku
z realizowąną przez Dmytro Chupryna zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie
WIZKI STUDIO


Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój
StartUp:

Cookies techniczne:
- Pozwalają rozpoznać urządzenie i Konto, jeśli było podana nazwę użytkownika i hasło, i nie
pytać o nie za każdym razem, gdy przechodzisz do innej strony.
- „Zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień, np. czy zapoznali się z polityką
cookies
-Ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy.
Cookies Analityczne:
- Pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki np.na
podstawie dokonywanych czynności na stronie, lokacji z której dokonywane jest wejście na
stronę, urządzenia wykorzystywanego do odwiedzania strony.
- Zbieranie informacji o ilości wejść na stronę.
-Zbieranie informacji dotyczących miejsca z którego najczęściej wchodzą na stronę
użytkownicy.
- Zbieranie informacji na jakie części stron najczęściej korzysta użytkownik.
- Zbieranie informacji jak długo użytkownicy korzystają ze stron.
Pliki cookies portali społecznościowych - Wykorzystywanie plików cookies dotyczących
portali społecznościowych nie jest wymagane dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
strony internetowej, jednak są one wbudowane w strukturę naszej strony internetowej. Dla
danych osobowych zawartych w tych plikach cookies jesteśmy współadministratorem w
zakresie zbierania danych oraz ich przekazywania do Facebook'a


Czas Przechowywania plików Cookies
Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np.
poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej
Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce
czasu


Rodzaj zbieranych danych
Zaliczamy do nich:
- adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik
- typ urządzenia
- czas przebywania na stronie
- podjęte czynności na stronie
- lokalizację z której dokonywane jest połączenie


Sposób wycofania zgody
Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę
internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę
istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:
1. Firefox
2. Chrome
3. Microsoft Edge
4. Safari
Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i
niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal
możliwe.


Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych
Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail:
rodo@twojstartup.pl
Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących
podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem
https://wizkistudio.com/page16869042.html
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/